Per què necessites un màster d'anglès?


Perquè la formació professional i acadèmica et dóna coneixements tècnics però no les eines per treballar en anglès en un entorn laboral i de negocis en aquest idioma. En el món globalitzat, cal distingir entre els altres professionals amb aptituds de coneixement per sobre de la mitjana general.

El nostre programa està constituït per 8 mòduls representant cadascun una part fonamental del que constitueix a empresa. Dins de cada mòdul trobarem una nota tècnica on estudiarem els conceptes bàsics i claus de cada categoria, aquesta nota tècnica està formada pel vocabulari, exercicis específics, discussions i debats controlats.

A més de l’esmentat anteriorment trobarem una gran varietat de ROLE PLAYS els quals es basaran en situacions i casos reals que podem trobar en el dia a dia del professional.

A cada mòdul trobarem casos d’estudis, els quals els estudiarem a casa i serviran de temes de discussió a classe.

Do not forget English!

Els nostres professors s’han d’assegurar que l’idioma s’estigui utilitzant correctament pel que hi haurà un suport gramatical constant i continu per aclarir els dubtes que es puguin presentar. D’aquesta manera fomentarem l’ús correcte de l’idioma.


Més de 1.280 hores d'anglès
Més de 580 hores de classe
3 mesos de pràctiques a Dublín opcionals
Inclou prova oficial de FCE o CAE a Cambridge
Professors nadius i certificats
Projecte de fi de curs
2 Immersions a The Green Monkey Spain Residential Immersion
Màxim 7 alumnes per classe
Certificat per Baxter Business Services

El més destacat del programa

____________________________________________________

Programa acadèmic i materials pedagògics

Anàlisi de les necessitats i objectius de cada participant i del grup.

Avaluació inicial i final de cada alumne.

Monitorització directa del director acadèmic.

Casos d’estudi.

Dos programes d’immersió lingüística total a Espanya.

Estructura del programa

____________________________________________________

6 languages skills:

Financial English

Human Resources

Legal English

Business Skills

Marketing

Interview Preparation

8 módulos

Adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar les diferents activitats necessàries en un entorn professional empresarial i de negocis:

 • Redacció de correus electrònics
 • Negociació
 • Reunions de negocis

Millorar el perfil professional.

Preparació d’entrevistes de treball.

Aconseguir la comprensió de casos reals.

Aprendre l’anglès Empresarial i de Negocis d’una forma pràctica, dinàmica i interactiva.

Treballar les 5 habilitats de la llengua; parlar, llegir, escriure, escoltar i gramàtica, amb un enfocament empresarial.

Posar en pràctica i consolidar els coneixements adquirits en un entorn internacional.

 • Titulació o experiència professional (entorn empresarial o similar) d’almenys 3 anys.
 • Edat mínima 22 anys.
 • Nivell mínim d’anglès B1. (Segons el CEFR) *

* Subjecte a la nostra prova de nivell

El nostre procés d’admissió és ràpid i senzill. Només has de seguir els següents passos:

 • Emplenar el full d’inscripció.
 • Realitzar la prova de nivell.
 • Entrevista personal.
 • Matriculació.
 • Assistència a classe i predisposició per treballar dur i complir amb les exigències del màster.
 • Faltes màximes: 10 classes (versió setmana) 5 classes (versió cap de setmana).
 • En cas de no demostrar un nivell de treball i actitud suficients, se li demanarà a l’alumne que abandoni el curs.
 • Cancel·lació per part de Baxter Business Services S.L. abans de l’inici del màster Baxter Business Services S.L. es reserva el dret de no impartir el màster per motius justificats que impedeixin el bon desenvolupament d’acord amb la metodologia establerta per a aquest. En aquest cas, les quantitats abonades per l’alumne li seran retornades si finalment no es impartís.
 • Cancel·lació per part de l’alumne abans de l’inici del màster. El desistiment o renúncia voluntària de l’alumne s’ha de comunicar per escrit a Baxter Business Services S.L. en el termini de 30 dies anteriors a la data de l’inici del màster. En aquest supòsit de cancel·lació Baxter Business Services S.L. reintegrarà al alumnolas quantitats abonades fins a la data de cancel·lació excepte els imports en concepte de matrícula, materials i despeses de gestió. En el cas que la cancel·lació es realitzi entre 29 dies abans i la data d’inici del màster, l’alumne no tindrà dret a cap devolució.
 • Pregunta per les assegurances de Cancel·lació
 • Cancel·lació per part de l’alumne un cop començat el màster. Atès que Baxter Business Services S.L. es compromet en ferm a reservar una de les places disponibles a favor de l’alumne, el limitat nombre d’aquestes i la impossibilitat de cobrir la vacant deixada per l’alumne, aquest no tindrà dret a cap devolució de les quantitats abonades fins a la data de la cancel·lació , quan no pogués o renunciés per qualsevol motiu no atribuïble a Baxter Business Services SL a continuar assistint a classe un cop començat el curs. Així mateix, i malgrat la cancel·lació, l’alumne, en concepte d’indemnització, es compromet a continuar abonant la totalitat dels terminis pendents de pagament a Baxter Business Services SLdebido a la impossibilitat de cobrir, un cop començat el màster, la plaça de l’alumne .

Condicions generals

Ensenyament no reglat i no conduent a l’obtenció de títol oficial. No cal titulació acadèmica per impartir aquest programa.

Els professors de Baxter Business Services S.L., amb o sense titulació, estan qualificats professionalment per la seva tasca docent.

Empresa organitzadora: Baxter Business Services S.L. amb domicili social al carrer Algabeño 121 local 28043 de Madrid

Per a més informació i conèixer els nostres competitius preus contacta amb nosaltres:

mbe@baxterbsc.com o mbe@thegreenmonkey.es

93 737 90 26